zondag 10 juli 2022 om 10.30 uur

Michaëlskerk, Oosterland
Voorganger(s): Werkgroep Oecumenisch Centrum Michaëlskerk


Op 10 juli is het zover! Na lange tijd is er weer een viering op zondagmorgen in Oosterland. Deze viering, die de start van het zomerseizoen inluidt, gaat over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een Bijbelverhaal dat veel mensen wel (vaag) kennen. Een gelijkenis, een verhaal dat je een spiegel voorhoudt. Wat doe je als je iemand op je pad vindt die hulp nodig heeft? Ben je dan een naaste of kijk je de andere kant op of...?

Een uitdagende vraag.  Het mooie is dat alles in dit verhaal draait om vragen. De vraag " wie is mijn naaste", daar begint het mee. Gaandeweg krijgt het zo overbekende verhaal een verrassende plot en mondt uit in een andere vraag. Soms kan één vraag je kijk op de wereld, anderen, jezelf veranderen, toch? In spelvorm komen in de viering de hoofdpersonen uit het verhaal voor het voetlicht en hoor je hoe ze allemaal hun eigen antwoorden hebben. En wat dat vandaag voor ons betekent? Dat is de vraag waar alles om draait.

De teksten worden omlijst door liederen rond hetzelfde thema, voor en met de kerkgangers gezongen door het Michaëlskoor o.l.v Karin Smits.

De viering begint om 10.30 uur. Vooraf worden de liederen geoefend. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid na te praten. Iedereen is van harte welkom.
 

terug