Tulenfeest weer als vanouds

21 augustus 2022

De Wieringer Dangsers kunnen met trots terugkijken op het door hun georganiseerde Tulenfeest. Die vervelende pandemie gooide voor een periode van twee jaar roet in het eten, maar nu was het feest weer als vanouds en bovendien in een overvolle kerk.

Verslag van het Tulenfeest 31 juli 2022
De Wieringer Sanghers zongen een mooie versie van 'Wie gaat er mee naar Wieringen varen' met een aantal nieuw toegevoegde coupletten die een mooie toevoeging zijn aan dit bijna Wieringer volkslied. Ook de vertolkte liedjesmedley van Annie M.G. Schmidt kan al bijna tot folklore gerekend worden. Dominee Erik Asscher deed het woord in een prachtig toepasselijke overdenking. Zingen en dansen horen bij feest en feest hoort bij het leven was kort gezegd het thema. De Wieringer Dangsers, die tegelijkertijd hun veertig jarig bestaan vierden, lieten een aantal dansen zien uit hun brede repertoire en natuurlijk eindigend met de traditionele Wieringer Skos. Mevrouw Katrien van Veen liet iedereen weten hoe je nu eigenlijk tulen hoort te eten. Zij liet ook weten dat de kwaliteit van de tulen uitstekend is en zij kan het echt weten. Bakker van Veen was tenslotte de eerste bakker op Wieringen die de tulen opnieuw introduceerde.


Een flinke rij kinderen in kledij van toen deden een rondgang door de kerk om kermisgeld op te halen. "Louw, louw, trek aan`t touw. Morgen is het kermis.” Spannend voor hen om zoiets hard te roepen in een kerk met veel publiek, maar hun opbrengst was naar tevredenheid. Barry Dunselman riep welluidend na het hoorngeschal “de tulen binne gaar.” Het was duidelijk dat de bakker er buitengewoon veel plezier in had zijn bijdrage te leveren aan deze oude traditie. De voorzitter van de Wieringer Dangsers Lieneke van der Have, liet weten dat de dansgroep thans veertig jaar jong is en sprak voorts de hoop uit dat deze tulentraditie nog in lengte van jaren kan worden voortgezet.    Geschiedenis van het Tulenfeest
Elk jaar laten de Wieringer Dangsers op kermiszondag met het Tulenfeest een oude traditie herleven. Oorspronkelijk begon de 'Tulemerrekt' op de laatste donderdag in juli. De dag dat de grote kermis te Hippolytushoef begon. Om tien uur ’s morgens namen de kerkenraad en de plaatselijk magistraten plaats in de kerkbanken en onder orgelspel kwam de Wieringer bevolking door de zij-ingang de kerk binnen, maakten een rondgang door de kerk en verlieten deze weer onder de toren. Daar stonden de bakkers klaar en iedereen kreeg vervolgens een tuul. Het had allemaal te maken met het 'tiendrecht', een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst moest betalen. Op Wieringen werd dit in 1895 afgeschaft. De traditie zette zich echter voort doordat de burgemeester een tuul bleef uitdelen aan kinderen. Om half twaalf was het tweede baksel klaar en dan blies de bakker op zijn 'ossehoren' en riep: “De tulen binne gaar.”

Eet smakelijk
Tulen zijn kleine witte broodjes met weinig korst, besmeerd met een flinke lik roomboter en belegd met een plak ham.

Van Tulemerrekt naar Tulenfeest
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd deze oude traditie in ere hersteld door de plaatselijke folkloristische groepen met als hoogtepunt de komst van de bakker die na horengeschal roept dat de tulen gaar zijn waarop het smeren en beleggen en uitdelen van de heerlijke broodjes gaat beginnen. In een vrolijke kerkdienst wordt alles opgesierd met dans en zang. Ook vertelt een voorganger in de ruimste zin over ons dagelijks brood. Het dansen wordt uitgevoerd door de Wieringer Dangsers en vaak nemen de Wieringer Sanghers het zingen voor hun rekening.

Louw, louw, trek aan’t touw. Morgen is het kerremis.
Als het even kan loopt er tijdens dit mooie feest een groep kinderen in antieke dracht met een touw door de kerk. Zij zingen dan 'Louw, louw, trek aan’t touw. Morgen is het kerremis' en halen zo wat geld op voor de kermis. Ook dat is een eeuwenoude traditie en werd altijd gezongen ter verwelkoming van het kermisvolk.

 
terug