Protestantse Gemeente Wieringen


Bezoekadres

Hippolytuskerk
Kerkplein 17
1777 CD HippolytushoefPostadressen

Protestantse Gemeente Wieringen
t.a.v. scriba
Postbus 37
1777 ZG  Hippolytushoef

College van Kerkrentmeesters
Postbus 37
1777 ZG  Hippolytushoef

College van Diakenen
Postbus 90
1777 ZH  HippolytushoefE-mail

info@pgwieringen.nl
 
terug