Oecumenische Goede Vrijdagviering op Noordkop TV

 5 APRIL 2020
 
Ieder jaar vindt op Goede Vrijdag een korte viering plaats in de Hippolytuskerk te Hippolytushoef. Ook dit jaar staat de Oecumenische Werkgroep van de Wieringer Raad van Kerken in deze viering stil bij het lijden van Christus.Stap voor stap wordt de lijdensweg die Hij moest gaan gevolgd aan de hand van kruiswegstaties, geschilderd door Willem Hesseling. Daarbij klinken korte schriftlezingen, gedichten van Hans Bouma en orgel- en gitaarspel. Dit alles onderbroken door korte meditatieve stiltes.

Deze viering, die ongeveer 40 minuten duurt, kunt u op vrijdag 10 april vanaf 19.00 uur volgen op Regio Noordkop TV (Ziggo kanaal 41, KPN kanaal 1463 en www.regionoordkop.nl/live-tv). De uitzending wordt om 21.00 uur nog eens herhaald.
    
terug